Данъчна защита

• Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишен счетоводен отчет и др. информация в Данъчната администрация.
• Провеждане на необходимите проверки – общи, тематични и насрещни с органи на Данъчната администрация.
Представителство и защита на фирмата пред Данъчната администрация и НОИ по възникнали въпроси и казуси.
• Обработка, изготвяне и подаване на данъчни декларации.
• Обработка, изготвяне, подаване и мониторинг на заявления за възстановяване на ДДС и други данъци.
Становища и консултации по данъчни въпроси.
• Планиране и данъчни стратегии.
• Изготвяне на годишни данъчни отчети.
Съдействие на компаниите при извършване на данъчни ревизии.
• Превантивен данъчен контрол.
• Подпомагане на физически лица при изготвяне и подаване на данъчни декларации.

Share

BulgarianEnglishRussian