Допълнителни услуги

 • Данъчно планиране на дейността.
 • Консултиране на бизнес инициативи.
 • Легално оптимизиране на данъците.
 • Прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане.
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси.
 • Консултации по валутно законодателство.
 • Консултиране и съдействие при създаване на компания.
 • Представителство пред данъчните власти.
 • Изготвяне на кредитни обосновки. Съдействие при кандидатстване за кредитиране пред банкови институции.
 • Деклариране на получени и дадени заеми на чужди физически и юридически лица пред БНБ.
 • Съвместна работа с нотариуси, адвокати, одитори, оценители, служби по трудова медицина.
Share

BulgarianEnglishRussian